Aikido dla dzieci


To japońska sztuka walki – bez walki. Nie uczymy się uderzać, kopać ani bić.
Uczymy się bronić przed napastnikiem.
Nie ma tu ciosów, uderzeń pięścią ani kopnięć (udajemy je tylko w czasie treningu),
ale uczymy się jak uniknąć ataku i wykorzystać siłę przeciwnika przeciwko niemu samemu.
Aikido nie jest sportem, nie organizuje się zawodów w aikido,
nie ma tu rywalizacji, każdy ćwiczy według swoich możliwości,
nie ma lepszych i gorszych. Sprawdzianem umiejętności są egzaminy
na kolejne stopnie tzw. kyu - stopnie uczniowskie - najniższym stopniem jest 12 kyu, potem 9 itd.
Klub należy do Polskiej Federacji Aikido uznaną przez Aikikai Fundation
( Światowe Centrum Aikido ) ,Hombu Dojo Tokio
Zajęcia dla dzieci prowadzimy już 9 lat.

Czym się różni aikido dla dzieci od zajęć dla dorosłych?
Zajęcia Aikido dla dzieci są połączeniem treningu,
zabawy i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Dzieci uczą się bezpiecznie upadać, poznają podstawowe techniki.
Trening przepleciony jest elementami zabawy, która jednak uczy je refleksu,
poczucia ciała, koordynacji, równowagi.
Trening dla dzieci nie jest dokładnym przełożeniem treningu dla dorosłych
ze względu na to, że charakterystyczne dla aikido dźwignie i rzuty byłyby zbyt niebezpieczne
i obciążające dla kształtującego się dopiero organizmu - kości, mięśni i stawów.
Zajęcia wpływają pozytywnie na koncentrację i koordynację, uczą dzieci orientacji
w przestrzeni oraz prawidłowych odruchów w momencie zagrożenia.
Dzieci energiczne, potrzebujące dużo ruchu mogą na aikido znaleźć bezpieczne ujście dla swojej energii,
a dzieci nieśmiałe i fizycznie mniej sprawne,
otwierają się na aktywność fizyczną i kontakty z innymi dziećmi.

Kto może ćwiczyć aikido ?
Każdy: chłopak i dziewczyna, dzieci i ich rodzice,
a nawet dziadkowie. Bo w aikido nie trzeba być dużym,
ani bardzo silnym. Trzeba chcieć systematycznie ćwiczyć
i być skoncentrowanym na treningu.

Czy aikido jest bezpieczne?
Tak, jeśli przestrzegamy poleceń prowadzącego, którego nazywamy Sensei,
co po japońsku znaczy nauczyciel. Podstawą treningu jest nauka bezpiecznego przewracania się,
a to wcale nie jest takie proste, o czym wie każdy, kto chociaż raz się potłukł.
Upadki na treningu są łagodniejsze niż w rzeczywistości,
ponieważ ćwiczymy na macie - jest ona twardsza niż materace gimnastyczne,
które znacie ze szkoły, ale miększa niż podłoga:-)
Kiedy uczymy się wykonywać techniki, klepaniem ręką o matę sygnalizujemy,
kiedy coś nas zaboli. Gdy jedna osoba klepie, druga natychmiast zwalnia chwyt,
aby nie zrobić partnerowi krzywdy.

Sensei
January Londwig
3 Dan Aikido Aikikai
Instr.sportu specjalizacja -aikido
tel.602384032

Harmonogram treningów dla dzieci

Szczegółowe informacje na Oficjalnej stronie internetowej:
www.aikiduszki.pl

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Grupa 1 .... poniedziałek 17.00........środa 17.00 ... ( od 4 lat - 7 lat )
Grupa 2.... wtorek 16.00........piątek 16.00 ... ( od 8 lat - 10 lat )
Grupa 3 a.... wtorek 17.00........piątek 17.00 ... ( od 11 lat - 15 lat )
Grupa 4 b.... środa 18.00........piątek 17.00 ... ( od 11 lat - 15 lat )
Grupa 5.... poniedziałek 20.00........czwartek 20.00... ( od 15 lat - 100 )

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DECYDUJE TRENER